عنوان دوره :
SQL Server 2014
طول دوره : 30
هزینه دوره : 400,000 تومان
زمان : سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 20 ، شروع از 29 تیرماه

در دوره آموزشی SQL Server 2008R2 دانشجو به صورت پایه ای مباحث مربوط به پایگاه داده ، مفاهیم نرمال سازی ، اصول طراحی دیتابیس ، نصب SQL Server ، پشتیبان گیری ، بازیابی و آشنایی و کار با دستورات SQL و Store procedure ، توابع SQL ، امنیت در SQl Server و سایر نکاتی که یک برنامه نویس و طراح دیتابیس به آنها نیازمند است را فراخواهد گرفت ، همچنین در پایان دوره دیتابیس چندین سیستم نرم افزاری به صورت عملی طراحی و توسط دانشجویان پیاده سازی خواهد شد .

بازگشت